Stravné

STRAVNÉ
 
Na základě smlouvy o poskytování stravy školní jídelnou při Základní škole Kaznějov se upravuje od 1.září 2020 výše stravného:
 
Finanční normativ pro děti 3-6 let :
             Dopolední svačina       10,- kč
             Oběd                          25,- kč včetně nápojů
             Odpolední svačina       10,- kč
 
Finanční normativ pro děti 7-10 let:
             dopolední svačina        11,- kč
             Oběd                          26,- kč včetně nápojů
             Odpolední svačina        10,- kč
 
Cena nedotovaného oběda :
             pro děti 3-6 leté          79,- kč
             pro děti 7-10 leté        81,- kč     
 
Do vyšší kategorie strávníků se počítají děti, které mají pro daný školní rok odklad školní docházky.
 
Stravné musí být uhrazeno vždy do 20. dne následujícího měsíce na účet mateřské školy :
Číslo účtu: ČSOB 181415255/0300
 
Rodiče obdrží z MŠ částku i variabilní symbol, která bude účtována formou inkasa, nebo převodem na běžný účet, případně hotově do pokladny MŠ.
 
 

Školné

Stanovení úplaty za předškolní vzdělání pro rok 2021/2022
 
Školné vybírá škola na účet mateřské školy číslo:
ČSOB 181415255/0300 variabilní symbol bude stejný jako při platbě stravného, pouze před něj dáte č. 10, platba školného a stravného tedy probíhá ve dvou platbách ( převodem na účet, hotově nebo inkasem).
 
Stanovená částka činí 150 Kč měsíčně a musí být poukázána na účet školy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.
 
Děti 5-6 leté školné neplatí.
Děti s odkladem školní docházky školné neplatí.
 
Snížená částka školného na 75 Kč
- děti, které nedocházely do mateřské školy ani jeden den v měsíci, kdy byla MŠ otevřena ( platí pro nejmladší děti, které ještě nenastoupily plnou docházku)
- v době hlavních prázdnin, kdy je provoz obou mateřských škol omezen
 
Osvobození od úplaty se řídí dle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o mateřských š kolách, na základě sociálních dávek. Viz. Směrnice Úplata za vzdělávání a školské služby - šatny před třídami - MŠS, nástěnka - MŠT
 
V Kaznějově, dne 31.07. 2021    
Petra Wolfová                                  
ředitelka školy                                 
                                                                                                                                                  

Kontakt

MŠ KAZNĚJOV

MŠ Kaznějov sídliště
Poštovní 412
331 51 Kaznějov
Tel: 373 332 157
ms.s.kaznejov@volny.cz

MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333
331 51 Kaznějov
Tel: 373 330 008
ms.s.kaznejov@volny.cz
www.mskaznejov.cz

IČ: 60611022
Bank. účet: 181415255/0300