Stravné, školné

STRAVNÉ
 
Stravné musí být uhrazeno vždy do 20. dne následujícího měsíce na účet MŠ.
Číslo účtu ČSOB 181415255/0300.
 
Rodiče obdrží z MŠ částku i variabilní symbol, kterou uhradí převodem na účet.
 
Finanční normativ pro děti 3-6 let:
Dopolední svačina     8,- Kč
Oběd                       23,- Kč
Odpolední svačina      9,- Kč d
 
Finanční normativ pro děti 7 - 10 let:
Dopolední svačina      9,- Kč
Oběd                       24,- Kč
Odpolední svačina      9,- Kč
 
Do vyšší kategorie strávníků se počítají děti, které mají pro daný školní rok odklad školní docházky.
 
Rodiče obdrží z MŠ částku i variabilní symbol, která bude účtována bud formou inkasa, nebo převodem na běžný účet, nebo hotově do pokladny MŠ.
 
Odhlašování stravného pro děti v MŠ vždy do 12:30 hodin.
 
Rodiče si mohou odebrat neodhlášený oběd do 12:30 hodin v MŠ.
 
Dotovaný a neodhlášený odběd lze odebrat pouze jeden.
 
Nedotované stravné:
- děti 3 - 6 let  72,- Kč
- děti 7 - 10 let  74,- Kč.
 
ŠKOLNÉ
 
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro rok 2018-2019.
Školné vybírá škola na účet MŠ: ČSOB 181415255/0300, variabilní symbol bude stejný jako při platbě stravného, pouze před ním bude číslo 10, platba stravného a školného probíhá ve dvou platbách (převodem na účet, trvalým přikazem).
 
Stanovená částka činí 150,- Kč měsíčně a musí být poukazována na účet školy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.
 
Děti 5-6 leté školné neplatí.
Děti s odkladem školní docházky školné neplatí.
 
Snížená částka školného na 75,- Kč platí pro
- děti, které nedocházeli do MŠ ani jeden den v měsíci, kdy byla MŠ otevřena,
- v době hlavních prázdnin, kdy je provoz obou mateřských škol omezen.
 
Osvobození od úplaty se řídí dle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o mateřských školách, na základě sociálních dávek. Viz. Směrnice Úplata za vzdělávání a školské služby-šatny před třídami - MŠS, nástěnka pro rodiče - MŠT. 

Kontakt

MŠ KAZNĚJOV

MŠ Kaznějov sídliště
Poštovní 412
331 51 Kaznějov
Tel: 373 332 157
ms.s.kaznejov@volny.cz

MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333
331 51 Kaznějov
Tel: 373 330 008
ms.s.kaznejov@volny.cz
www.mskaznejov.cz

IČ: 60611022
Bank. účet: 181415255/0300